BIP

XV sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina

Dates: 
wtorek, 28 Lipiec, 2020 - 09:00
Location: 
Gmina Bystra-Sidzina
34-235  Bystra Podhalańska 373
Polska
Description: 

OGŁOSZENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu

28 lipca 2020 r. (wtorek) o godz. 9.00

w sali obrad Urzędu Gminy w Bystrej Podhalańskiej

odbędzie się

 

XV SESJA VIII KADENCJI  RADY  GMINY  BYSTRA – SIDZINA

 

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Bystra-Sidzina (radny Stanisław Talapka),
 4. Wystąpienia zaproszonych gości oraz radnych powiatowych.
 5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy:
  1. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  2. zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,
  3. przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy,
  4. przeprowadzenie głosowania,
  5. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 1. przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji oraz członka Komisji Rewizyjnej
 2. zamiany uchwały NR I/3/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie  powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bystra-Sidzina w kadencji  2018-2023 i ustalenia jej składu osobowego,
 3. zamiany uchwały NR I/4/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie  powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Bystra-Sidzina w kadencji  2018-2023            i ustalenia jej składu osobowego,
 4. zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2020 rok,
 5. zmiany uchwały nr XIV/99/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Bystra-Sidzina,
 6. przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina dla uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Bystra-Sidzina,
 7. zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Bystra-Sidzina
 8. zmiany Uchwały Nr XXXVIII/305/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bystra-Sidzina”,
 9. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze                  w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Bystra-Sidzina,
 10. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bystra-Sidzina na rok szkolny 2020/2021
 11. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bystra-Sidzina
 1. Informacja Wójta Gminy o pracy i podjętych decyzjach w okresie międzysesyjnym.
 2. Zapytania, interpelacje radnych i odpowiedzi.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Wolne wnioski -zakończenie.

 

Sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina odbędzie się z zachowaniem środków ostrożności wynikających z trwania epidemii COVID-19.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady

Gminy Bystra-Sidzina

 

Jan Motor

Powrót na górę