BIP

Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Bystra-Sidzina na dzień 20 lutego 2020 r.

Dates: 
czwartek, 20 luty, 2020 - 09:00
Location: 
Gmina Bystra-Sidzina
34-235  Bystra Podhalańska 373
Polska
Description: 

 

OGŁOSZENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu

20 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 9.00

w sali obrad Urzędu Gminy Bystra-Sidzina odbędzie się

 

XII SESJA VIII KADENCJI  RADY  GMINY  BYSTRA – SIDZINA

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Bystra-Sidzina (radny Jan Pieczara)
 4. Wystąpienia radnych powiatowych oraz zaproszonych gości.
 5. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Bystra-Sidzina na podstawie analizy przedstawionej przez Komisariat Policji w Jordanowie za 2019 rok.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 1. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Suskiemu, przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. "Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego, Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno-Położniczego wraz z Blokiem Porodowym",
 2. udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Suskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Zespołu Interwencji Kryzysowej działającego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Suchej Beskidzkiej.
 3. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bystra-Sidzina w roku 2020,
 4. udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej,
 5. przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego, mieszczącego się  w  budynku mienia komunalnego nr 721 w Sidzinie z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego,
 6. zmiany uchwały nr VIII/56/15 z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
 7. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bystra-Sidzina na rok szkolny 2019/2020,
 8. przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku mienia komunalnego Przychodnia Zdrowia nr 353a w Bystrej Podhalańskiej, z przeznaczeniem na prowadzenie ogólnodostępnej apteki,
 9. przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku mienia komunalnego Przychodnia Zdrowia nr 353A w Bystrej Podhalańskiej, z przeznaczeniem na prowadzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
 10.  ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bystra-Sidzina.
 1. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych komisji i realizacji planu pracy Rady za rok 2019 oraz uchwalenie ramowego planu pracy Rady i Komisji na rok 2020.
 2. Informacja Wójta Gminy o pracy i podjętych decyzjach w okresie międzysesyjnym.
 3. Zapytania, interpelacje radnych i odpowiedzi.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Wolne wnioski -zakończenie.

 

Przewodnicząca Rady

Gminy Bystra-Sidzina

 

Dorota Kowalik

Powrót na górę