BIP

Wykonanie albumu z okazji 450-lecia lokacji wsi Sidzina, jako sposób na promocję i utrwalenie lokalnego dziedzictwa

16-04-2014, 11:03 -- Barbara Dudek
Wykonanie albumu z okazji 450-lecia lokacji wsi Sidzina, jako sposób na promocję i utrwalenie lokalnego dziedzictwa

Zadanie realizowane w okresie 29.03.2011 – 20.12.2012 r. w ramach którego wydano 1000 egz.  albumu promocyjnego pt. „Sidzina- 450 lat lokacji wsi. Album jubileuszowy”.

Album prezentujący archiwalne fotografie Sidziny, został wydany przez Gminę Bystra-Sidzina z udziałem środków z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 . Album, w twardej oprawie, prezentuje Sidzinę, jaka istniała kiedyś: zapomniane i zmienione już pejzaże i miejsca, ludzi a także wydarzenia świeckie i kościelne. Jest również utrwalone codzienne i świąteczne życie mieszkańców, obyczaje i kultura –życie na wsi. Najstarsze  fotografie w albumie pochodzą z przełomu XIX i XX wieku, najnowsze z  początku lat 80-tych XX w.  Ostatni rozdział albumu zawiera porównanie widoków Sidziny utrwalonych na archiwalnych fotografiach z fotografiami współczesnymi.

 Kwota dofinansowania w ramach Leadera: 7 924,00 zł.

Powrót na górę