BIP

Zagospodarowanie terenu przy budynku użyteczności publicznej nr 467 w centrum miejscowości Bystra

06-07-2015, 10:43 -- Barbara Dudek
Zagospodarowanie terenu przy budynku użyteczności publicznej nr 467 w centrum miejscowości Bystra

 

Wartość całkowita operacji wyniosła 85.716,99zł.

Za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” pozyskano dofinansowanie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013” - „Odnowa i rozwój wsi” w kwocie 55.750zł

Okres realizacji operacji: 27.02.2015 – 27.03.2015r.

Zakres robót obejmował wykonanie remontu nawierzchni i utwardzenia terenu z kostki brukowej przy budynku użyteczności publicznej w Bystrej.
Powrót na górę