BIP

Zebranie legend i podań Bystrej i Sidziny oraz wydanie publikacji jako sposób na zachowanie i promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego obszaru okołobabiogórskiego na przykładzie wsi Bystra i Sidzina

16-04-2014, 11:25 -- Barbara Dudek
Zebranie legend i podań Bystrej i Sidziny oraz wydanie publikacji jako sposób na zachowanie i promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego obszaru okołobabiogórskiego na przykładzie wsi Bystra i Sidzina

 

W ramach projektu przeprowadzono wśród dzieci i młodzieży szkolnej konkurs na opisanie legendy lub opowiadania,  związanego z Bystrą lub Sidziną, przekazywanego przez najstarsze pokolenie.

Zawarto dwie umowy na opracowanie i spisanie legend i opowiadań z terenu Bystrej z osobami posiadającymi wysoką znajomość zasobu historycznego i kulturowego Bystrej i Sidziny w szczególności legend i opowiadań, posiadającymi znajomość i umiejętność posługiwania się lokalną gwarą, umiejętności i doświadczenie w redagowaniu tekstu. W ramach  umowy wykonane zostały ilustracje do zebranych legend i opowiadań.

Z zebranego materiału została opracowana i wydana przez Gminę Bystra-Sidzina publikacja pn. „Zbiór legend i opowiadań z terenu Bystrej i Sidziny”, nakładem 500 egz.

Projekt był realizowany przez Gminę Bystra-Sidzina w okresie od października 2012 r. do listopada 2013 r., z udziałem środków z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 i miał on na celu zachowanie oraz promocję lokalnego dziedzictwa wsi Bystra i Sidzina.

Uzyskane dofinansowanie: 11 573,37 zł.

Powrót na górę