BIP

Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bystra-Sidzina -ankieta

     PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE BYSTRA-SIDZINA

 

Drogi Mieszkańcu!

Gmina Bystra-Sidzina przystąpiła do opracowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

Celem Programu jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy

Bystra-Sidzina poprzez znaczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery z procesów spalania paliw w indywidualnych kotłowniach i piecach na terenie Gminy Bystra-Sidzina.

                Na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, Gmina planuje pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Gmina będzie jednocześnie koordynatorem Programu i beneficjentem środków pozyskanych z funduszy zewnętrznych niezbędnych do realizacji Programu.

                Dzięki środkom zewnętrznym pozyskanym przez Gminę oraz środkom z budżetu gminy będzie można otrzymać częściowe dofinansowanie do kosztów modernizacji źródła ciepła w swoim budynku. Szczegółowy zakres programu będzie wynikał ze skali potrzeb i finansowych możliwości ich zaspokojenia.

                Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby naszej Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła udostępniamy dla Państwa krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie, niezależnie od chęci uczestnictwa w samym Programie.

                Pozwoli to nam, na stworzenie podstaw Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bystra-Sidzina oraz pozyskanie przez Gminę w imieniu zainteresowanych mieszkańców środków zewnętrznych niezbędnych do realizacji Programu.

                Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, natomiast stanowi ważną informację dla nas o możliwościach poprawy jakości powietrza w gminie oraz wstępną deklarację chęci uczestnictwa mieszkańców w realizacji programu.

 

Ankieta do pobrania TUTAJ

 

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina, pokój nr 2 lub

pod nr tel. 18-26-81-220, wew. 131

 

Wypełnioną ankietę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Bystra-Sidzina

lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Bystra-Sidzina

Bystra 373

34-235 Bystra

lub przesłać drogą elektroniczną na adres:

urzad_gminy@bystra-sidzina.pl

w terminie do 14.08.2014r.

 

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu Programu.

Powrót na górę