BIP

UCHWAŁA NR VI/46/07 w sprawie określenia wytycznych dotyczących określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
28-01-2014, 11:17 Barbara Dudek
28-01-2014, 11:17 Barbara Dudek
Status: 
obowiązujący
Data aktu prawnego: 
2007-03-29
Dz. Urz. Woj. Małop. Nr: 
Dz.Urz.2007.491 z dn.03.07.2007
UCHWAŁA NR VI/46/07 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie określenia wytycznych dotyczących określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Urząd Gminy Bystra-Sidzina.
Załączniki do pobrania: 
Powrót na górę