BIP

UCHWAŁA NR XV/112/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/305/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „ Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym d

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
03-09-2020, 13:43 Anna Nieużytek
Status: 
obowiązujący
Data aktu prawnego: 
2020-07-28
Dz. Urz. Woj. Małop. Nr: 
Dz. Urz. 2020 poz.5037 z 3.08.2020 r.
UCHWAŁA NR XV/112/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/305/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „ Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bystra-Sidzina”
Powrót na górę