BIP

UCHWAŁA NR XV/113/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dziec

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
03-09-2020, 13:47 Anna Nieużytek
03-09-2020, 13:47 Anna Nieużytek
Status: 
obowiązujący
Data aktu prawnego: 
2020-07-28
Dz. Urz. Woj. Małop. Nr: 
Dz. Urz. 2020 poz.5035 z 3.08.2020 r.
UCHWAŁA NR XV/113/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Bystra-Sidzina
Powrót na górę