BIP

UCHWAŁA NR XVII/135/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 października 2020 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Bystra-Sidzina oraz

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
23-02-2021, 13:46 Anna Nieużytek
Status: 
obowiązujący
Skorowidz: 
Data aktu prawnego: 
2020-10-26
Dz. Urz. Woj. Małop. Nr: 
Dz.Urz.2020 poz.6591 z 29.10.2020
UCHWAŁA NR XVII/135/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 października 2020 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Bystra-Sidzina oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Powrót na górę