BIP

Zbiór aktów prawa miejscowego

Tytuł Data aktu prawnego
UCHWAŁA NR XXXIV/271/18 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bystra-Sidzina na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 22.02.2018
UCHWAŁA NR XXXIII/257/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Bystra Podhalańska w Gminie Bystra-Sidzina 28.12.2017
UCHWAŁA NR XXXIII/259/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 grudnia 2017 r. 28.12.2017
UCHWAŁA NR XXXIII/256/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Sidzina w Gminie Bystra-Sidzina 28.12.2017
UCHWAŁA NR XXXII/246/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 23.11.2017
UCHWAŁA NR XXXII/247/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/209/17 Rady Gminy Bystra-Sudzina z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 23.11.2017
UCHWAŁA NR XXXII/248/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia opłaty za pojemniki 23.11.2017
UCHWAŁA NR XXXII/249/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe 23.11.2017
UCHWAŁA NR XXXII/245/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 23.11.2017
UCHWAŁA NR XXXI/241/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 września 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14.09.2017
UCHWAŁA NR XXXI/242/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Bystra-Sidzina za pomocą innego instrumentu płatniczego 14.09.2017
UCHWAŁA NR XXIX/228 17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyznawania pomocy materialnej w formie stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Bystra-Sidzina 21.07.2017
UCHWAŁA NR XXVIII/223/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidziny w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 14.06.2017
UCHWAŁA NR XXVI/207/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 11 maja 2017 r. 11.05.2017
UCHWAŁA NR XXVI/208/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 11.05.2017
UCHWAŁA NR XXVI/209/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bystra-Sidzina 11.05.2017
UCHWAŁA NR XXV/198/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów 06.04.2017
UCHWAŁA NR XXIV/193/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 16 marca 2017 r. 16.03.2017
UCHWAŁA NR XXIV/194/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie podziału Gminy Bystra-Sidzina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby wybieranych radnych w okręgach 16.03.2017
UCHWAŁA NR XXIV/190/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 16 marca 2017 r. 16.03.2017

Strony

Powrót na górę