BIP

Zbiór aktów prawa miejscowego

Tytuł Data aktu prawnego
uchwała nr XXI/141/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania nauczycieli 17.07.2012
uchwała nr XXI/145/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody 17.07.2012
uchwała nr XVIII/130/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 11 maja 2012r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie inwestycji budowy kanalizacji w Gminie 11.05.2012
uchwała nr XVII/128/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Bystra - Sidzina 24.04.2012
uchwała nr XII/93/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bystra-Sidzina w latach 2012-2016 15.12.2011
uchwała nr XII/97/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny i leśny 15.12.2011
uchwała nr X/83/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 20 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/11 z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawki za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 20.10.2011
uchwała nr IX/76/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 2 września 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej. 02.09.2011
uchwała nr Nr VI/54/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 12 maja 2011r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina w Sidzinie 12.05.2011
uchwała nr VI/42/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/25/11 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - Mieszkańców Wsi Bystra i Sidzina. 12.05.2011
uchwała nr VI/52/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 12 maja 2011r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bystrej 12.05.2011
uchwała nr VI/53/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 12 maja 2011r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sidzinie 12.05.2011
uchwała nr V/29/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 31.03.2011r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy–Ordynacja podatkowa 31.03.2011
uchwała nr V/31/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 31.03.2011
uchwała nr V/25/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 31 marca 2011r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - Mieszkańców Wsi Bystra i Sidzina. 31.03.2011
uchwała nr V/28/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 31 marca 2011r. w sprawie w sprawie poboru inkasa podatków lokalnych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 31.03.2011
uchwała nr XXXIX/282/10 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 sierpnia 2010r. uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bystra – Sidzina 30.08.2010
uchwała nr XLI/293/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/168/08 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30.12.2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom OSP 11.04.2010
UCHWAŁA Nr XXVII/184/09 w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 23.04.2009
UCHWAŁA NR XXVII/183/09 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bystra -Sidzina 23.04.2009

Strony

Powrót na górę